page-b
  • Smart socket

    Prizë e zgjuar

    Priza e kontrollit për karikimin është një fole e zgjuar me kontrollin e afatit, programit dhe ndërprerës të programueshëm. Mund të përfundojë matjen e parametrave elektrikë, siç janë tensioni, rryma, faktori aktiv i energjisë, frekuenca, etj., Matja e energjisë, ekrani i të dhënave, kontrolli i daljes, etj. Modeli i shërbimeve mund të përdoret gjerësisht për të ngarkuar kontrollin e garazheve familjare dhe konsumin e sigurt të energjisë. ndërmarrjeve dhe institucioneve.
  • Power strip

    Rrip elektrik

    Shtë një fole me identifikim automatik të përdorimit të energjisë së pajisjeve dhe ndërprerës aktiv. Mund të përdoret gjerësisht në kontrollin e lidhjes midis TV në shtëpi, kutisë së parë dhe stereo, si dhe kontrollit të lidhjes së kompjuterëve dhe printerëve në ndërmarrje dhe institucione. Për të arritur efektin e kursimit të energjisë dhe uljes së emetimeve.