page-b
  • Electric energy efficiency monitoring terminal ( gprs.lora )

    Terminal për monitorimin e efikasitetit të energjisë elektrike (gprs.lora)

    Terminali i monitorimit të efikasitetit të energjisë elektrike përdoret kryesisht për konsum trefazor të energjisë, dhe mund të pajiset me funksion komunikimi RS485 dhe funksion komunikimi pa tel, i cili është i përshtatshëm për përdoruesit të kryejnë menaxhimin e energjisë, mbledhjes dhe monitorimit në distancë. Produkti ka avantazhet e precizionit të lartë, madhësisë së vogël dhe instalimit të lehtë. Mund të instalohet dhe shpërndahet në mënyrë fleksibile në kutinë e shpërndarjes për të realizuar matjen e energjisë së artikuluar, statistikat dhe analizat e zonave të ndryshme dhe ngarkesave të ndryshme.
  • Electric energy efficiency monitoring terminal (4 channels)

    Terminal për monitorimin e efikasitetit të energjisë elektrike (4 kanale)

    Terminali i monitorimit të efikasitetit të energjisë elektrike (4 kanale) është një produkt i ri matës i energjisë i zhvilluar dhe prodhuar nga kompania jonë. Ky produkt përdor qarqe të integruara në shkallë të gjerë dhe proceset e prodhimit SMT, me funksione të tilla si matja e energjisë elektrike, përpunimi i të dhënave, monitorimi në kohë reale dhe ndërveprimi i informacionit.