page-b
  • Electric energy efficiency monitoring terminal (4 channels)

    Terminal për monitorimin e efikasitetit të energjisë elektrike (4 kanale)

    Terminali i monitorimit të efikasitetit të energjisë elektrike (4 kanale) është një produkt i ri matës i energjisë i zhvilluar dhe prodhuar nga kompania jonë. Ky produkt përdor qarqe të integruara në shkallë të gjerë dhe proceset e prodhimit SMT, me funksione të tilla si matja e energjisë elektrike, përpunimi i të dhënave, monitorimi në kohë reale dhe ndërveprimi i informacionit.