page-b
  • DTU

    DTU

    SW-GPRS232-734 është një terminal i transmetimit të energjisë RS485 GPRS DTU, i cili realizon funksionin e transmetimit transparent të dyanshëm nga RS485 në GPRS; mbështet qasjen në rrjetin GSM / GPRS; Mbrojtja e izolimit të qarkut RS485, aftësi e fortë kundër ndërhyrjes; mbështet Socket me 4 kanale njëkohësisht në internet; mbështet TCP, UDP; mbështesin transmetimin transparent të SMS, transmetimin transparent të rrjetit, HTTPD, UDC dhe mënyrat e tjera; mbështesin grupin e udhëzimeve bazë dhe grupin e udhëzimeve të zgjeruara; mbështesin opsionet e furnizimit me energji elektrike me tension të gjerë, DC dhe terminal 5-36V.