page-b
  • concentrator

    flotacion

    Përqendrimi i DJGZ23-SW10 është produkti i fundit inteligjent i zhvilluar nga Senwei. Ai kombinon teknologjinë moderne të komunikimit celular, teknologjinë kompjuterike, teknologjinë e matjes së energjisë. Adoptoni GPRS (CDMA ose rrjet me kabllo) dhe stacionin master të monitorimit për të realizuar transmetimin në distancë të të dhënave, të realizoni mbledhjen e të dhënave përmes marrjes së mostrave të shpejtë në AD, dhe të realizoni përpunimin e të dhënave, regjistrimin e të dhënave dhe ruajtjen e të dhënave përmes funksionimit të procesorit qendror.